PROSJEKTBESKRIVELSE

Hjernelæring er en liten «startup» som tar sikte på å gi barn kunnskap om hvordan ting som hjernen, følelser og kropp spiller sammen.

De har utviklet et undervisningsopplegg for barneskoler hvor elevene kan lære om seg selv, sine følelser og tanker.

Illustrasjoner skulle lages til et knippe fortellinger og det måtte utvikles fire karakterer til de barna som sto i sentrum.

Tegningene skulle kunne brukes som utgangspunkt for diskusjon også uten tekst i visse tilfeller.