PROSJEKTBESKRIVELSE

Illustrasjoner til en håndbok for Nettverk etter Soning, et prosjekt i regi av Norges Røde Kors.

Nettverk etter soning er et tilbud til tidligere straffedømte som er på vei tilbake til et nytt liv. Håndboka er et oppslagsverk for de som jobber i nettverket. Kunden ønsket å gi boka et løft med nytt design og nye bilder. Illustrasjon ble valgt framfor foto siden anonymitet var et viktig aspekt. Tegninger oppleves også ofte som mer positive, inspirerende og åpnere for tolkning,