PROSJEKTBESKRIVELSE

Røverkaffe er brent av innsatte og løslatte. Kaffen er et sosialt entreprenørskap i regi av Nettverk etter soning, et tiltak i Røde Kors som hjelper straffedømte tilbake til et helt vanlig liv. Med jobb, uten dårlige venner, med et godt og trygt nettverk rundt seg.

I tillegg til å utvikle en visuell identitet, ønsket kunden seg noen tegninger som kunne forklare konseptet, særlig ovenfor samarbeidspartnere, investorer og storkunder.

Bruk av tegninger i denne sammenhengen skulle bidra til å skape positive følelser og gjøre hele tematikken rundt kriminalitet mindre skremmende.

Stilmessig landet vi på en amerikansk-inspirert stil som gir assosiasjoner til cafeer og mikrobryggeri i Williamsburg.