PROSJEKTBESKRIVELSE

Kommunaldepartementet ønsket å lage en veileder som skulle gjøre det enklere for det offentlige å samarbeide med private sosiale entreprenører. Illustrasjonene viser det litt kaotiske landskapet entreprenørene må bevege seg i med mange ulike aktører og uoversiktlige regler.