PROSJEKTBESKRIVELSE

Illustrasjoner til Jøsendalsutvalgets NOU om individuelt tilpasset utdanning i skolen.