PROSESSEN
Selv om ikke alle kundene mine ber meg om å lage en film fra A-Å utgjør det mesteparten av de oppdragene jeg får. Her er gangen i et slikt filmprosjekt.

Oppstartsmøte (brief)

Ikke la de fargerike figurene lure deg, jeg en nokså analytisk type – derfor setter vi av et par timer til dette. Her pleier jeg å grave og spørre om alt dere driver med og tar gjerne imot underlagsmateriale. Man må simpelthen gå i dybden – hvis ikke jeg forstår det, hvordan skal jeg da kunne formidle det?


Pitch (idé, manus og stil)

I dette møtet vil jeg prøve å selge inn en retning. Det blir å se på som en slags «pitch». Her har jeg tenkt ut et «konsept» og skrevet en skisse til manus. I tillegg har jeg med en stilskisse, så dere får en idé om hvordan det ferdige produktet vil oppleves visuelt.

Mange detaljer kan bomme på målet, men så lenge dere tror på retningen legger vi en plan for hvordan vi går videre. Hvis ikke tar vi et steg tilbake – det er ingen skam i å snu.


Manus (tekst og storyboard)

I denne fasen jobber vi ganske tett sammen. Vi skriver manus og spisser budskapet. Det blir noen møter og flere mailer.

Mange filmer krever voice-over og det er ofte faglige ting som skal formidles. Selv om kunden bidrar holder jeg kontroll på teksten. Grunnen er at det er vanskelig å skrive for film. For at et filmmanus skal fungere bør det ha en historie, en dramaturgi og gjerne en hovedperson. Voice-over bør ikke hoppe for mye i tid og rom eller ha for mange tekstlige bilder. En rød tråd bør gå gjennom det hele. I tillegg skal setningene være korte slik man unngår en søndagsmatine.

Sammen med manuset utvikles et enkelt storyboard – her er det blyantskisser som gjelder. Slike skisser tar kort tid å tegne og man kan ha fokus på innhold framfor form.

Dere vil også bli bedt om å velge en stemme fra et stemmearkiv. Samtidig leser jeg inn min midlertidige voice-over som brukes fram til vi har noe som ligner en ferdig film.


Produksjon

Når vi er enige om innholdet begynner jeg å tegne ut alle scener og figurer. Jeg animerer scenene til min foreløpige voice-over og legger ned forslag til musikk.

En «ferdig» film er alltid litt annerledes enn det vi så for oss da vi lagde storyboard. Noen overganger fungerer ikke helt og deler av filmen kan feks framstå som treg. Heldigvis er små endringer i både bilder, manus og tekst er mulig, særlig siden endelig voice ennå ikke er spilt inn.


Ferdigstilling

Vi går i studio og spiller inn ferdig voice med riktig stemme. All animasjon finpusses. Musikk og lyddesign ferdigstilles. Filmen er ferdig!


Levereanse

Filmen kjøres ut i riktige formater slik at dere kan distribuere den slik dere vil – det være seg på sosiale medier, presentasjoner eller egne hjemmesider.
Tilbake til forsiden